O škole Esf projekt Prihlásenie Fotoalbum
Navigácia

    

         V decembri sa uskutoční:

 • Kampaň „Deň červených stužiek“
 • Deň otvorených dverí na SŠ – Spojená škola RK
 • Mikuláš a odovzdávanie darčekov
 • Pytagoriáda
 • Vianočné trhy na chodbe školy 1. - 4. ročník
 • Stretnutie s koledami – okresné kolo
 • Vianočné koledy – školské kolo
 • Časopis Slnečnica
 • Vianočná besiedka (22. 12. 2017)

                   Rozhlasová relácia:

 • Deň červených stužiek

                   

      Športové súťaže:

 • Vianočná latka v skoku do výšky – školské kolo
 • OK v skoku do výšky – Ružomberská latka
 • Kvalifikácia do OK v malom futbale starších žiačok
 • Vianočná florbalka


   Akcie v ŠKD:

 • Mikulášska besiedka
 • Predvianočné tvorenie – príprava na jarmoček
 • 1. číslo časopisu Smejko v školskom roku 2017/2018