O škole Prihlásenie Esf projekt Fotoalbum Ochrana osobných údajov Pracovné ponuky
Navigácia

 

Zápis do 1. ročníka

 

informácie nájdete TU

 

 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Likavka oznamuje, že v zmysle usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach a záverov Ústredného krízového štábu, v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19, prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach

od 30. marca 2020 do odvolania.

 

Práca pre žiakov je zadávaná priebežne na stránke školy, na bezkriedy, v programe alf, či zasielaná elektornicky. Triedni učitelia sú v kontakte so zákonnými zástupcami žiakov. 

 

Rozhodnutie o dočasnom prerušení vyberania príspevku na materskú školu, školskú jedáleň a školský klub detí

Obec Likavka, z dôvodu dočasného prerušenia školskej dochádzky, pozastavuje vyberanie príspevkov na materskú školu, školskú jedáleň a školský klub detí na obdobie mesiacov apríl, máj, jún 2020.

V prípade, že tieto poplatky boli niektorými rodičmi už vyplatené preddavkovo, budú tieto započítané do nasledujúcich mesiacov budúceho školského roka za predpokladu, ak žiak bude pokračovať v plnení povinnej školskej dochádzky v tunajšej škole. V opačnom prípade bude príspevok rodičom vrátený.