O škole Esf projekt Prihlásenie Fotoalbum
Navigácia

 

OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE O ODHLASOVANÍ ZO STRAVY
platný od 01. 10. 2017 nájdete
tu.

OZNAM ZDRUŽENIA RODIČOV pri ZŠ s MŠ Likavka
o predpokladaných príjmoch a výdavkoch na šk. rok 2017/2018 nájdete tu.